Mail till SMS

SMS är förkortningen av Short Message System.

Mail till SMS
Genom ett speciellt mailkonto/mail-adress kan dina medarbetare på ett enkelt sätt informera dig om viktig information. Informationen vidarebefordras till din mobil i form av ett SMS, detta kan även kombineras med en övervakningsfunktion.